CO JE INSPEKCE NEMOVITOSTI

Co je inspekce nemovitosti a kdo ji provádí?

Co je inspekce

Inspekce nemovitostí je zjištění technického stavu předmětného objektu či jeho částí. V rámci inspekce se poruchy a rizika poruch objektu vyhodnocují na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a neinvazních měřicích přístrojů.

V případě podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (potřeba sondy, specializované měření (např. měření úniků tepla termovizní kamerou, akustická měření (kročejový hluk, měření vzduchové neprůzvučnosti), měření vzduchotěsnosti obálky apod.), je klient o podezření informován a jsou mu doporučena potřebná další měření či průzkumy.

Nechce se Vám to číst?

Podívejte se na následující video, kde Vám to vysvětlí hlavní inspektor NEMOPAS Petr Vencl.

Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je vyškolen na vyhledávání poruch nemovitostí.

Co inspekce nemovitosti NEMOPAS hodnotí? (metodika NEMOPAS)

Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v devíti technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Metodiku vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.
Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 120 rizik poruch vad v následujících technických oborech:

  • Statika

  • Úniky tepla

  • Izolace proti vodě

  • Zvuk a hluk

  • Technické zařízení budovy

  • Bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost

  • Škodlivé látky a zdravé bydlení

  • Povrch podlah a stěn

  • Pozemky

Podrobněji Vám o rozsahu inspekce poví hlavní inspektor NEMEOPAS Petr Vencl v následujícím videu. Další videa a to jak o rozsahu inspekce, vybavení inspekctrů i případné garanci, ale také ukázky konkrétních inspekcí můžete sledovat na našem YouTube kanále.

Ne každá varianta nabízených inspekcí je vhodná pro konkrétní druh realitní transakce!

Pro prodej je vhodnější vybírat varianty méně podrobné a to proto, že například pokud inspekce obsahuje odhad ceny na odstranění zjištěných vad, může chybný odhad být záminkou reklamace nemovitosti. Naproti tomu, pro nákup nemovitosti je vhodnější vybírat podrobnější varianty, protože komplexní informace včetně odhadu nákladů dá kupujícímu přesnou představu o případných budoucích investicích a potřebách objektu.

Jednotlivé varianty inspekce dle účelu najdete zde:

INSPEKCE ONLINE PRODEJ NEMOVITOSTI NÁKUP NEMOVITOSTI

A jak taková inspekce vypadá v praxi?

Podívejte se na jedno z mnoha našich videí z reálné inspekce. Další můžete sledovat na našem YouTube kanále.