CO JE INSPEKCE NEMOVITOSTI

Co je inspekce nemovitosti a kdo ji provádí?

Inspekce nemovitostí je zjištění technického stavu předmětného objektu či jeho částí. V rámci inspekce se poruchy a rizika poruch objektu vyhodnocují na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a neinvazních měřicích přístrojů.

V případě podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (potřeba sondy, specializované měření (např. měření úniků tepla termovizní kamerou, akustická měření (kročejový hluk, měření vzduchové neprůzvučnosti), měření vzduchotěsnosti obálky apod.), je klient o podezření informován a jsou mu doporučena potřebná další měření či průzkumy.

Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je vyškolen na vyhledávání poruch nemovitostí.

Co inspekce nemovitosti NEMOPAS hodnotí? (metodika NEMOPAS)

Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v devíti technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Metodiku vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.
Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 120 rizik poruch vad v následujících technických oborech:

  • Statika

  • Úniky tepla

  • Izolace proti vodě

  • Zvuk a hluk

  • Technické zařízení budovy

  • Bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost

  • Škodlivé látky a zdravé bydlení

  • Povrch podlah a stěn

  • Pozemky

Jednotlivé varianty inspekce dle účelu najdete zde:

PRODEJ NEMOVITOSTI NÁKUP NEMOVITOSTI