NEMOPAS – Expertná a znalecká činnosť

Máte vlhko v pivnici?
Máte mokré steny v byte či dome?
Máte doma plesne na stenách alebo oknách?
Máte mokré škvrny pod strechou?
Cítite od stien prievan a chlad?
Nemôžete v zime vykúriť miestnosti?
Počujete hluk z okolitých miestností?
Počujete kroky z chodby?
Bude ma sused zatieňovať pri dostavbe/nadstavbe svojho domu?


Či Vás trápi na Vašom dome iný technický problém? Pomôžeme Vám. Expertnou a znaleckou činnosťou sa technici a inšpektori znaleckého ústavu NEMOPAS (DEKPROJEKT) zaoberajú už viac ako 10 rokov. V rámci tejto činnosti sú naši inšpektori a znalci pripravení pomôcť všetkým, kto má na svojom rodinnom či bytovom dome technický problém, a ponúknuť im nasledujúce služby:

  • Telefonickú konzultáciu ZDARMA
  • Konzultáciu priamo na mieste, ktorá pomôže nájsť príčiny problému a naznačiť spôsob odstránenia
  • Odborné posúdenie, ktoré podrobne zdokumentuje celý nedostatok či poruchu, určí jej príčiny a navrhne spôsob sanácie
  • Znalecký posudok, ktorý sa uplatní predovšetkým vtedy, pokiaľ je potrebné určiť príčinu nedostatku pre reklamáciu diela prípadne pre súdny spor
  • Špeciálne meranie (svetlo, hluk, termovízia, vzduchotesnosť, škodlivé látky)
  • Projekty odstránenia poruch

Merania, ktoré sú prípadne potrebné v rámci posúdenia a odstránenia problémov realizujeme v rámci akreditovaného meracieho laboratória ATELIER DEK. Znamená to, že pracovníci, meracie postupy a meracie zariadenia pravidelne preveruje Český inštitút pre akreditáciu.

Pre bližšie informácie nás nezáväzne a zdarma kontaktujte na našich centrálnych kontaktoch. Centrálny dispečing sem ty kontakty co budeme dávat dozadu do kontaktů

Centrální dispečink
(+421) 901 794 980
info@nemopas.sk