Podpora pro inspektory

Znalecký ústav DEKPROJEKT a NEMOPAS nabízí pro zájemce o činnost v oboru inspekce nemovitostí následující:

Aplikace DEKSOFT - INSPEKCE NEMOVITOSTÍ
Webová aplikace pro vytváření protokolu o technickém stavu budovy (tzv. Technický průkaz nemovitosti) v několika variantách. Principem použitým pro hodnocení stavu nemovitosti je rozdělení popisu na základní technické obory a v rámci jednotlivých oborů možnost pracovat s předdefinovanou knihovnou rizikových či problematických stavů.
základní cena za roční licenci - 3.000,- Kč

Knihovna NEMOPAS pro aplikaci DEKSOFT - INSPEKCE NEMOVITOSTÍ
V knihovně, jsou podrobně připravena jednotlivá rizika, které komplexně pokrývají příslušný technický obor. Riziko je vždy vysvětleno, jsou u něj uvedeny jeho předpoklady (rizikové faktory) i obvyklé projevy. Součástí jednotlivých rizik je i ocenění bežných sanací a odkazy na příslušné normy a předpisy.
Je zpracováno 120 rizik.
základní cena za roční licenci - 7.000,- Kč

Školení na metodiku inspekce a aplikaci DEKSOFT - INSPEKCE NEMOVITOSTÍ s knihovnou NEMOPAS
Dvoudenní prezenční školení, ve kterém jsou vysvětleny principa metodiky inspekce, způsob použití aplikace a stručné seznámení s riziky z knihovny Nemopas. V ceně školení je i trojdílná tištěná publikace Encyklopedie vad nemovitostí a přístup k prezenčním videím s podrobným rozborem rizik Nemopas pro jednotlivé obory.
Školení je vhodné i pro zájemce o členství v Asociaci inspektorů nemovitostí.
základní cena za dvoudenní školení + prezenční videa + publikace - 19.000,-