Kupujete nemovitost - nekupte "zajíce v pytli" - varování před závažnými vadami ZDARMA

18 tipů na rizika, které je vhodné prověřit před pořízením nemovitosti - získejte některé zkušenosti našich inspektorů zdarma 

18 tipů na ryzika, která je vhodné prověřit před pořízením nemovitosti

Podle našich zkušeností je technický stav nemovitosti nejvíce podceňovanou skutečností při nákupu a stanovení ceny nemovitosti. Kupující věnuje velikou energii vyjednání o ceně, ale přitom je pro něj faktický technický stav nemovitosti naprostou neznámou. Tento zarážející stav se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „Kupovat zajíce v pytli.“ a taky je ho možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich parametrů. Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitostí za miliony korun bez znalosti technického stavu je bohužel běžnou praxí. Malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.

Ziskejte publikaci ZDARMA - zaregistrujte se k odběru nejnovější verze

V naší technické praxi jsme se stali svědky mnoha nešťastných osudů kupujících, kteří vydali většinu svých prostředků za předražené nemovitosti. Jejich situace je často neřešitelná, a proto jsme se rozhodli na tento stav upozorňovat a kupujícím při nákupu nemovitostí pomáhat. Proto také vznikla tato základní brožura, která má za úkol upozorňovat na některé z nejzákladnější technických vad nemovitostí.

V publikaci 18 TIPŮ NA RIZIKA, KTERÁ JE VHODNÉ PROVĚŘIT PŘED POŘÍZENÍM NEMOVITOSTI Vám naši inspektoři představují problémy či potenciálně problematické konstrukce či řešení, se kterými se při své práci setkávají. Po základním popisu problému a případné ilustraci na příkladu Vám vždy popíšeme příčiny, které k danému problému vedou, jak příčiny problému najít či odhadnou a v neposlední řadě Vám orientačně popíšeme jakým způsobem a za jakou ceny lez problém a jeho příčinu odstranit.

Tento text je pouze nahlédnutím do kuchyně prověřování technického stavu nemovitostí a neklade si za cíl vytvořit systematický návod na kontrolu nemovitosti. Cílem je upozornit na některé běžné vady a jejich rizika a přispět tak k férovému a důvěryhodnému realitnímu obchodu.

Registrace e-mailové adresy


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.