Na kvalitu prověřování objektů bude dohlížet Asociace inspektorů nemovitostí

PRAHA 30. října 2012Poptávka po službě inspekce nemovitostí v Česku razantně roste. Zatímco před rokem bylo povědomí o této službě na českém trhu téměř nulové, letos se očekává, že ji využije celé jedno procento lidí, kteří kupují nebo prodávají nemovitost. Do pěti let by se mohla technická inspekce stát zcela běžnou součástí procesu prodeje nemovitosti tak, jak je tomu v USA nebo v západní Evropě. Na kvalitu prověřování technického stavu objektů proto bude nově dohlížet Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). Rozhodla se ji založit trojice leaderů trhu – společnost ABCHI Home Experts, firma Bytecheck a projekt Nemopas: inspekce nemovitostí společnosti DEK.

Kromě těchto tří velkých společností, které na českém trhu inspekci nemovitostí nabízejí a které sdružují několik desítek proškolených a certifikovaných inspektorů, může technické prověření nemovitosti na určité úrovni provést téměř kdokoli z 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků – členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Úroveň služby, kterou jednotlivci nabízejí, se ale značně liší. Proto se leadeři trhu rozhodli založit profesní organizaci, která bude dohlížet na kvalitu poskytovaných služeb a chránit tím zákazníka.

„Chceme být zárukou kvality v tomto novém oboru, proto naši členové musí splňovat velmi přísné požadavky na dosažené odborné vzdělání a musí také složit poměrně náročné zkoušky,“ řekl nově zvolený předseda Asociace inspektorů nemovitostí Radim Mařík z projektu Nemopas. Přitom nestačí, že má kandidát asociace stavební vzdělání či zkušenosti, musí ovládnout také metodiku kontrol, která je nutná pro zvládnutí inspekce kvalitně, rychle a bez chyb.

Členem asociace se může stát jakýkoli subjekt nebo expert, který splní základní požadavky, složí příslušné zkoušky a zaváže se, že bude dodržovat stanovy a etický kodex asociace. „Cítíme velkou zodpovědnost za to, aby služba působící na trhu velmi krátce byla na té nejprofesionálnější úrovni a pomáhala v co možná nejvyšší možné míře. Chceme, aby členství inspektora v asociaci bylo pro objednatele zárukou, že si k prověření svého domu vybral skutečného odborníka,“ vysvětlil důvody vysokých profesních požadavků asociace na své členy člen představenstva asociace Tomáš Šimon z ABCHI Home Experts.

Do budoucna se chce asociace stát i místem, které bude řešit případné spory zákazníků s inspektory, kteří se v rámci provedené inspekce dopustili chyb. „Vzhledem k poměrně vysokým profesním požadavkům na členy, ale neočekáváme, že podobných případů bude mnoho,“ dodal člen představenstva asociace Pavel Štáf z firmy Bytecheck.


ABCHI Home Experts

Společnost ABCHI Home Experts poskytuje prostřednictvím certifikovaných inspektorů inspekce nemovitostí. Na základě master franšízingového vztahu reprezentuje zájmy společnosti A Buyer’s Choice Home Inspections v České a Slovenské republice. Vytváří síť kvalifikovaných odborníků v oboru inspekce nemovitostí a pomáhá tak uzavírat realitní transakce na principech objektivity, nezávislosti, důvěryhodnosti a snížení rizika pro obě strany obchodu.

Bytecheck

Společnost Bytecheck provádí inspekce skutečného stavu nemovitostí při realitních transakcích. Zkušení inspektoři sníží riziko vad a poruch, které by kupujícímu zkomplikovaly a prodražily užívání nemovitosti nebo prodávajícího zatížily reklamacemi. Inspektoři odhalují problémy staveb, doporučují technická opatření a stanovují ceny oprav. Síť odborníků se rozšiřuje z Prahy, Brna a Ostravy do celé České republiky.

Nemopas – je technická inspekce nemovitosti, která pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný stav objektu, budoucí náklady na sanaci vad. Tím výrazně usnadňuje uzavření obchodu a snižuje jeho rizika, zvyšuje důvěru mezi partnery, napomáhá dosažení férové ceny a urychluje proces uzavření obchodu.
Na zpracování unikátní metodiky inspekce nemovitostí pro Nemopas se podílel přední expert v oblasti vad staveb Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který je inspirátorem této služby v Česku.
Projekt Nemopas vznikl ve společnosti Dekprojekt ze skupiny DEK, což je největší dodavatel stavebních materiálů a služeb v ČR.

Kontakt pro média: Marcela Fialková, tel: 724 090 754, e-mail: fialkova@profirelations.cz

Autor: Petr Vencl kontaktujte autora