PORUCHY A RIZIKA NA NEMOVITOSTECH MOHOU MÍT VELMI NEPŘÍJEMNÉ NÁSLEDKY

Kupující může na základě skrytých vad dle nového Občanského zákoníku chtít reklamovat vady nemovitosti, odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu. Znalost technické stavu nemovitosti dává obou stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu


NEMOPAS pro zájemce připravil základní prověření technického stavu vybrané nemovitosti ZDARMA

Elektronická publikace bude zaslána na zadaný email:

Po vyplnění níže uvedených údajů a objednání příslušný regionální inspektor zpracuje dokument "Základní prověření" a případně s objednatelem probere další podrobnosti. V zaslaném dokumentu inspektor zhodnotí konkrétní nabízený objekt (na základě předaných informací či informací z inzerátu). Definuje, jaká se na něm mohou vyskytovat rizika a vady a dá potenciálnímu kupujícímu rady a tipy, jak si rizika poruch laicky prvotně prověřit. /ukázka/

Po vyplnění níže uvedených údajů se zájemci ozve příslušný regionální inspektor a domluví termín návštěvy objektu, přesnou cenu a další podrobnosti.

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.