KALKULÁTOR
1. Druh budovy
0
2. Požadovaná rychlost zpracování
0
3. úroveń podkladů
0
CELKEM
0
Jedná se o konečnou cenu včetně DPH

Objednávka průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Pokud jste naším partnerem nebo klientem našeho partnera a máte jeho kód, napište ho. V opačném případě nechte volné.
1

Výběr typu budovy

Rodinný důmBytový důmJiná budova
Na PENB pro rodinný dům pro jiný účel než prodej či pronájem Vám vypracujeme individuální nabídku. V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte poptávkový formulář na tomto odkazu https://zakazky.atelier-dek.cz/poptavka/.
2

Požadovaná rychlost
zpracovaní penb

V uvedeném termínu bude Průkaz zaslán poštou na dobírku objednateli nebo si objednatel vyzvedne Průkaz a zaplatí v hotovosti v sídle zhotovitele na adrese Tiskařská 10/217, Praha 10 - Malešice
3

Úroveň podkladů

Kompletními podklady jsou takové, které obsahují minimálně: stavební technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží, alespoň 1 řez, technickou zprávu k vytápění objektu a ohřevu teplé vody a technickou zprávu k systémům nuceného větrání nebo klimatizace (pokud jsou tyto systémy v objektu přítomny).
4

Způsob předaní dokumentace

5

Údaje o objednateliDůležité upozornění: Po stisknutí tlačítka objednat bude objednávka odeslána. Přijde Vám potvrzující email. V něm bude odkaz, na který je potřeba kliknout pro potvrzení objednávky.
Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Podmínky

1. Datem objednání, od kterého se počítá termín zpracování, se rozumí pozdější z dat: datum doručení této elektronické objednávky, datum potvrzení objednávky kliknutím na odkaz v souhrnném mailu objednávky, datum předání podkladů (pokud je v kolonce úroveň podkladů zvolena varianta Mám kompletní podklady) nebo datum průzkumu (pokud je v kolonce úroveň podkladů zvolena varianta Nemám podklady nebo nejsou kompletní)
2. V případě, že je v kolonce úroveň podkladů zvolena varianta Nemám podklady nebo nejsou kompletní, je povinna firma DEKPROJEKT kontaktovat objednatele do 2 pracovních dní od odeslání této elektronické objednávky, aby s objednatelem domluvila termín průzkumu objektu
3. V případě, že je v kolonce úroveň podkladů zvolena varianta Mám kompletní podklady, se podklady považují za předané, pokud jsou předány osobně Dispečinku firmy DEKPROJEKT (Tiskařská 10/257, Praha 10), doručeny poštou na adresu Dispečink firmy DEKPROJEKT, Tiskařská 10/257, Praha 10 nebo zaslány na email objednavky@dekprojekt.cz.
4. V případě, že objednatel objednává služby bez průzkumu a dodává dokumentaci, stvrzuje odsouhlasením těchto podmínek soulad předané dokumentace se skutečným stavem objektu.
5. PENB bude objednateli zaslán na dobírku ve 3 paré (alternativně lze dokument po dohodě převzít na adrese dispečink firmy DEKPROJEKT, Tiskařská 10/257, Praha 10 a zaplatit hotově.
6. PENB bude zpracován dle aktuální Vyhlášky o energetické náročnosti budovy platné v době objednání.