Kontrola výstavby


Hlavně stavebníkům stavějícím svépomocí, ale i profesionálům (realizačním firmám, developerům), je určena služba Nemopas – kontrola výstavby.

V rámci kontroly výstavby specialisté Nemopas v jednotlivých klíčových fázích výstavby konzultují a kontrolují stavbu. Tato služba tak pomáhá stavebníkům vyvarovat se budoucím problémům objektu a eliminovat poruchy na dokončeném objektu. Profesionálům služba umožní prokázat investorovi svou kvalitní práci, která byla kontrolována nezávislým specialistou.

KONTROLA
VÝSTAVBY
kontrola výstavby Poptat službu
 

Standardní fáze kontroly výstavby

  • kontrola – supervize projektu
  • kontrola po dokončení spodní stavby (u podsklepených objektů – ve fázi izolace, drenáž ...)
  • kontrola po dokončení hrubé stavby (ve fázi nosné konstrukce, krov a krytina, osazení výplní, rozvody ….)
  • kontrola skladeb (šikmých střechy, podlahy, ETICS ….)
  • kontrola po dokončení včetně provedení případných měření (akustika, vzduchotěsnost, tlakové zkoušky ….)
  • kontrola po odstranění nedostatků

Výstupy kontrola výstavby Nemopas:

V rámci každé kontroly jsou kontrolovány příslušná rizika vad. Objednateli služby je po každé kontrole vystaven průběžný protokol
Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu - Průkaz nemovitosti.
V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek