Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

 • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze
 • Poradce pro izolační konstrukce staveb
 • Soudní znalec pro obory střešní a obvodové pláště budov, spodní stavby, bazény, mokré provozy, stavební izolace včetně posuzování poruch a rekonstrukcí tohoto druhu staveb a stavebních izolací
 • Certifikovaný inspektor nemovitostí

Autor norem :

 • ČSN 73 1901 Navrhování střech
 • ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb
 • ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace
 • ČSN 73 0610 Sanace vlhkého zdiva

Odborná činnost

 • Autor mnoha publikací a monografií z oblasti izolací staveb.
 • Organizoval řadu kurzů a kongresů.
 • Provozuje expertní a znaleckou kancelář KUTNARIZOLACE STAVEB.
 • Vyučuje pozemní stavitelství na fakultě architektury ČVUT Praha a na VŠTE v Českých Budějovicích