Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Znalec

  • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Znalec pro obor termodiagnostika a vzduchotěsnost staveb.
  • Vedoucí oboru Diagnostika a stavební fyzika společnosti DEKPROJEKT s.r.o.
  • Certifikovaný inspektor nemovitostí