Ing. Tomáš Kupsa

  • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Energetický auditor (dle zákona 406/2000 Sb., Číslo oprávnění: 910)
  • Člen normalizační komise TNK 43 – Tepelná ochrana budov
  • Člen normalizační komice TNK 149 – Udržitelné budovy
  • Manažer kvality a interní auditor Zkušební laboratoře Atelier DEK
  • Vedoucí oblasti Diagnostika, stavební fyzika a energetika společnosti DEKPROJEKT s.r.o.
  • Certifikovaný inspektor nemovitostí