Ing. Luboš Káně

Znalec

  • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Znalec pro obor stavebnictví, specializace stavební fyzika, stavební izolace a obalové konstrukce budov
  • Předseda normalizační komise TNK 65 – Hydroizolace staveb
  • Technický ředitel DEK a.s.
  • Certifikovaný inspektor nemovitostí