Ing. Libor Zdeněk

Znalec

  • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Absolvent VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, obory ekonomika a stavebnictví, ukončeno 2005
  • Znalec pro obor stavebnictví, specializace stavební fyzika, stavební izolace a obalové konstrukce budov
  • Certifikovaný inspektor nemovitostí