Blower–door test

Někdy se stává, že v zimě je v interiéru domu při bezvětří příjemné klima, ale jakmile začne venku foukat vítr, dojde ke snížení teploty v některých místnostech nebo částech domů. A stává se to i u dobře zateplených domů. Příčinou tohoto jevu obvykle bývá nedostatečná vzduchotěsnost stěn, střechy nebo oken.

Pokud je porušena vrstva ve stěně nebo ve střeše, která má za úkol udržet teplo v domě (obvykle parozábrana), může těmito netěsnostmi teplo z domu unikat. Navíc se netěsnostmi do stěny nebo střechy dostává vzdušná vlhkost, která může v konstrukci zkondenzovat a způsobit výskyt vlhkých map nebo dokonce růst plísní.

Stanovení průvzdušnosti obalových konstrukcí zahrnuje měření intenzity výměny vzduchu zařízením Blower–Door dle ČSN EN 13829 při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem. Výsledky měření Blower-Door jsou zpracovány do závěrečné zprávy a porovnány s hodnotami dle ČSN 73 0540-2. Měřicí aparatura Blower-Door test se skládá z teleskopického rámu se vzduchotěsnou plachtou, ventilátoru (s plynulou regulací výkonu), tlakových čidel pro interiér a exteriér a řídicí jednotky s regulátorem otáček.

U novostaveb se měřením blower door kontroluje provedení vzduchotěsných vrstev a těsnost spár mezi jednotnými prvky a mezi prvky a otvory (okna, dveře). Měření blower door lze provádět před nebo po zakrytí vzduchotěsnících vrstev. Měření před zakrytím by měly využívat především prováděcí firmy, projektanti a stavební dozor. Toto měření je velice důležité, protože v případně objevení netěsného místa lze bez větších zásahů defektní místo opravit. Měření blower door po zakrytí vzduchotěsnících vrstev by měly využít především investoři jako kontrolu kvality celého díla. V tomto případě může být oprava defektního místa velice složitá a poměrně finančně nákladná. U stávajících staveb se měřením kontroluje míra těsnosti, na základě které lze rozhodnout, zda a v jakém rozsahu jsou nutné stavební úpravy.

Fotogalerie

Nemopas, Blower–door test,