Akustické měření

Jedná se o měření vzduchové nebo kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi v domě doplněné o orientační měření hluku ze zdrojů uvnitř domu nebo vně domu. Akustické měření se provádí z důvodu zjištění případného nadměrného přenosu hluku, které bývá jedním z častých důvodů reklamací uživatelů obytných domů.

Akustické měření je provedeno ve dvou místnostech dle požadavků objednatele nebo dle našeho doporučení. Nejčastějšími zdroji hluku uvnitř objektu jsou kromě průvanu, kroků či hlasů i přístroje jako ventilátory, kotle či čerpadla. Nejčastějším zdrojem hluku pocházející z vnějšku domu bývá doprava či blízkost výrobního závodu v sousedství.

Fotogalerie

Nemopas, Akustické měření,