1

Výběr balíčku

NEMOPAS komplet (všechny odborné publikace)

Komplet obsahuje :

Encyklopedie vad nemovitostí – 1. díl popis publikace níže
Encyklopedie vad nemovitostí – 2. díl popis publikace níže
Encyklopedie vad nemovitostí – 3. díl popis publikace níže
Diagnostika staveb popis publikace níže
Původní cena 1990,- Kč
Cena 1390,- Kč
ks

Encyklopedie komplet

Komplet obsahuje :

Encyklopedie vad nemovitostí – 1. díl popis publikace níže
Encyklopedie vad nemovitostí – 2. díl popis publikace níže
Encyklopedie vad nemovitostí – 3. díl popis publikace níže
Původní cena 1640,- Kč
Cena 1150,- Kč
ks

Encyklopedie 1. díl

Kolektiv autorů

Odborná publikace, která se zaměřuje na problematiku vad a poruch staveb a je určená pro laickou veřejnost. Do prvního dílu, jsou zařazeny ty obory, které podle názoru autorů zásadně ovlivňují funkčnost nemovitosti - STATIKA, HYDROIZOLACE - či se dají relativně jednoduše kontrolovat a diagnostikovat - POVRCHY. Pro jednotlivé obory je vždy uveden přehled všech typických poruch, a u každé poruchy (či spíše rizika poruchy) je riziko vysvětleno a popsáno a dále jsou vypsány i ovlivňující faktory a projevy, podle kterých jednotlivá rizika poruch rozpoznat.

264 stran (1.díl), 2. vydání, vázaná vazba

ISBN: 978-80-87215-11-1

Cena 560,- Kč
ks

Encyklopedie 2. díl

Kolektiv autorů

Odborná publikace, která se zaměřuje na problematiku vad a poruch staveb a je určená pro laickou veřejnost. V druhém díle, jsou představeny vady a poruchy v dalších základních technických oborech týkajících se technického stavu nemovitostí - ZVUK A HLUK, POŽÁR A BEZPEČNOST, ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST, ÚNIKY TEPLA.

Pro jednotlivé obory je vždy uveden přehled všech typických poruch, a u každé poruchy (či spíše rizika poruchy) je riziko vysvětleno a popsáno a dále jsou vypsány i ovlivňující faktory a projevy, podle kterých jednotlivá rizika poruch rozpoznat.

240 stran (2.díl), 2. vydání, vázaná vazba

ISBN: 978-80-87215-13-5

Cena 560,- Kč
ks

Encyklopedie 3. díl

Kolektiv autorů

Odborná publikace, která se zaměřuje na problematiku vad a poruch staveb a je určená pro laickou veřejnost. V třetím díle, jsou představeny vady a poruchy týkajících se poruch a vad v oboru TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Pro celý obor je uveden přehled všech typických poruch, a u každé poruchy (či spíše rizika poruchy) je riziko vysvětleno a popsáno a dále jsou vypsány i ovlivňující faktory a projevy, podle kterých jednotlivá rizika poruch rozpoznat.

132 stran (3.díl), 1. vydání, vázaná vazba

ISBN: 978-80-87215-18-0

Cena 520,- Kč
ks

Diagnostika staveb

Ing. Jan PEŠTA, Ing. David TESAŘ, Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D.

V publikaci jsou uvedeny základní postupy pro diagnostikou staveb a jednotlivých konstrukcí z pohledu hydroizolací, tepelné techniky a akustiky. Výběr oborů není náhodný a zaměřuje se na nejobvyklejší vady na stavbách, tedy zatékání a defekty hydroizolací, tepelnětechnické problémy a problémy se šířením hluku.

124 stran, 1. vydání, vázaná vazba

ISBN 978-80-87215-09-8

Cena 360,- Kč
ks
2

Údaje o objednateli

3

Dodací podmínky

Varianta dodání *
- vyberte pracovištěPoskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.