Kniha Diagnostika staveb

Kniha diagnostika staveb

DIAGNOSTIKA STAVEB - HYDROIZOLACE, TERMOGRAFIE, BLOWER DOOR TEST, AKUSTIKA

V publikaci jsou uvedeny základní postupy pro diagnostikou staveb a jednotlivých konstrukcí z pohledu hydroizolací, tepelné techniky a akustiky. Výběr oborů není náhodný a zaměřuje se na nejobvyklejší vady na stavbách, tedy zatékání a defekty hydroizolací, tepelnětechnické problémy a problémy se šířením hluku.

Autoři : Ing. Jan PEŠTA, Ing. David TESAŘ, Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D.

2017
124 stran, 3. vydání, vázaná vazba
Cena: 360,-Kč vč. DPH
ISBN 978-80-906119-1-7