Pozor na domy s dřevěnými stropy

Řeklo by se, že zachovalý zděný domek po rekonstrukci nemůže nového majitele ničím překvapit. Starší domy mají často stropy z dřevěných trámů. A právě zabudované dřevo bez možnosti pravidelné kontroly může představovat časovanou bombu.

Rizika

Starší zděné domky patří mezi ceněné a vyhledávané bydlení. V těchto domech se v hojné míře používaly dřevěné nosné prvky nejen pro konstrukci střech, ale i stropů. Dřevěné prvky ve stropech jsou obvykle nepřístupné. Pokud je dřevo namáhané vlhkostí dojde k jeho napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, poklesu jeho únosnosti a při dlouhodobém neřešení problému může dojít ke zřícení stropu. Vlhkost se v konstrukcích starších domů vyskytuje poměrně často.

Riziková jsou zejména místa, kde jsou dřevěné stropní trámy uloženy na obvodové stěny. Riziko se zvyšuje místnostech, kde je nad uložením trámů umístěn potenciální zdroj vody. Typickým případem jsou dřevěné stropy pod půdou, ale pozornost je nutné věnovat také koupelnám a záchodům a místům s rozvody kanalizace, vody nebo topení. U teplovodního a parního topení jsou riziková zejména místa pod radiátory a pod rozvody topení, které jsou vedeny ve stěnách a stropech. Drobná netěsnost ve skrytých rozvodech se nemusí na povrchu konstrukce nijak projevit, přesto může dojít k degradaci přiléhajících dřevěných prvků.

Zabudované dřevěné prvky také často ohrožuje vzlínání vody od spodní stavby domu nebo kondenzace vzdušné vlhkosti v okolí uložení trámu.

Mám dům s trámovým stropem...

Stejně jako auto, vyžaduje i dům servisní prohlídky. Pokud vlastníte dům s trámovými stropy a neznáte jejich stav a způsob zabudování dřeva do stěn, je z hlediska bezpečnosti užívání domu vhodné posoudit stav dřeva a způsob jeho zabudování. Pokud se zjistí, že je dřevo v pořádku a je správně zabudováno, není důvod k obavám a další kontrolu postačí provést při následující dílčí či celkové rekonstrukci domu.

Když se najde zdravé dřevo, ale nesprávně zabudované, například plně obezděné bez vzduchové kapsy, je vhodné provést opětovnou kontrolu znovu za 10let  nebo při následující dílčí či celkové rekonstrukci domu.

V případě, že jsou nosné prvky napadené hnilobou nebo dřevokazným hmyzem, bude nutné odstranit příčinu degradace dřeva a případně provést jeho výměnu.

Kupuji dům...

Před koupí staršího domu je výhodné zkontrolovat provedení a stav všech jeho základních nosných prvků a hydroizolační ochrany domu inspektorem nemovitosti. Taková skrytá vada dokáže zkalit radost z koupě domu. Náklady na opravy skrytých vad těchto zásadních konstrukcí domu totiž dosahují řádu jednotek až desítek procent ceny nemovitosti. U domů s nepřístupnými dřevěnými nosnými konstrukcemi se tedy vyplatí trvat na fyzické kontrole jejich stavu a způsobu zabudování specialistou nebo autorizovaným inspektorem nemovitosti.  

V případě, že je dům čerstvě po rekonstrukci, nebude spolehlivé počítat s tím, že nosné prvky někdo automaticky kontroloval. Rekonstrukce se často zaměřuje především na zateplení, střechu, nové úpravy povrchů případně rekonstrukce koupelen, záchodů a kuchyní. Kontrola stavu zabudovaných dřevěných konstrukcí může být opomenuta. Vyžádejte si proto projektovou dokumentaci a případně stavební deník. Pokud dokumentace či deník není k dispozici nebo neobsahuje informace o kontrole zabudovaných dřevěných prvků, je na místě jejich kontrola inspektorem nemovitosí nebo znalcem v oboru, a to i v případě nutnosti zásahu do již upravených konstrukcí. Neřešení tohoto problému se může v budoucnu vymstít.  

Metody kontroly

Inspektoři nemovitostí Nemopas a specialisté Znaleckého ústavu Dekprojekt jsou na konstrolu stavu nemovitostí vybaveni prostředky, které jim umožňují provést průzkum zabudovaných prvků s jen minimem zásahů do okolních konstrukcí. Ideálním nástrojem pro průzkum je zejména endoskop, který umoží protažení tenkého optického kabelu malým otvorem. Endoskopem se provede prvotní ohledání a v případě podezřelého nálezu se přistoupí k provedení sondy do konstrukce tak, aby bylo možné provést kontrolu tvrdosti dřeva, změřit vlhkost dřeva, případně odebrat vzorek dřeva pro mykologický rozbor v laboratoři. 

Další rady a tipy najdete v sekci Rady a tipy, případně si můžete objednat Encyklopedii vad nemovitostí, kde jsou přehledně shrnuty  nejčastější problémy staveb rodinných a bytových domů.   

 

 


27. 2. 2013  |
Autor: Ing. Ctibor Hůlka - inspektor nemovitostíkontaktujte autora

Fotogalerie

Nemopas, Pozor na domy s dřevěnými stropy, Kontrola stavu dřevěných trámů pod radiátorem a pod trasou potrubí vedeného ve stěně.   Kontrola stavu dřevěných trámů pod radiátorem a pod trasou potrubí vedeného ve stěně.
Nemopas, Pozor na domy s dřevěnými stropy, Detail sondy na předchozím obrázku - hnilobou napadený nosný trám stropu. Detail sondy na předchozím obrázku - hnilobou napadený nosný trám stropu.
Nemopas, Pozor na domy s dřevěnými stropy, Voda proniká netěsnostmi kolem oplechování komína, stéká po komíně a vsakuje se do násypu škváry mezi trámy stropu. Voda proniká netěsnostmi kolem oplechování komína, stéká po komíně a vsakuje se do násypu škváry mezi trámy stropu.
Nemopas, Pozor na domy s dřevěnými stropy, Půda rodinného domu nově zatepleným stropem. Na trámech jsou stopy po zatékání vody krytinou. Před koupí je třeba tepelnou izolaci odkrýt a zkontrolovat stav stropu pod ní. Půda rodinného domu nově zatepleným stropem. Na trámech jsou stopy po zatékání vody krytinou. Před koupí je třeba tepelnou izolaci odkrýt a zkontrolovat stav stropu pod ní.
Nemopas, Pozor na domy s dřevěnými stropy, Průzkum sondy endoskopem Průzkum sondy endoskopem
Nemopas, Pozor na domy s dřevěnými stropy, Pohled do sondy a na uložení trámu do zdiva obvodové stěny Pohled do sondy a na uložení trámu do zdiva obvodové stěny
Nemopas, Pozor na domy s dřevěnými stropy, Měření vlhkosti trámu v sondě Měření vlhkosti trámu v sondě
Nemopas, Pozor na domy s dřevěnými stropy, Opravená podlaha v místě sondy Opravená podlaha v místě sondy
Diskuse
Kája 20.05.2013 13:05
Mám starší dům s trámovým stropem a trámy jsou plně zazděny. Je to správně. Kámoš mi říkal, že je to proto, aby se trámy nekroutily.
St. 21.02.2014 16:39
Zajímavá otázka. Taky jsem na to dosud nenašel odpověď. Ale tvrzení "aby se trámy nekroutily" mi přijde jako nesmysl. Když se trám bude chtít kroutit, zkroutí se stejně a ještě potrhá zeď okolo. Nebo se vyboulí podlaha, pokud to zeď udrží.
Michal 26.04.2016 17:40
Dobrý den, budu kupovat domek a rád bych se zeptal na dřevěné stropy jak se daji zrekonstruovat a chtěl bych si do budoucna postavit půdní vestavbu
Vložit příspěvek:

Toto pole nevyplňujte:
Opište:502

Kontaktujte autora článku:


Toto pole nevyplňujte:
Opište:502