Kupujete dům, tak pozor ať vám nespadne

Než koupíte dům, vyplatí se zkontrolovat jeho základy. Náklady na sanaci základů se totiž mohou vyšplhat k desítkám procent kupní ceny samotné nemovitosti. Přitom jde o vady, které nejsou pro kupujícího laika na první pohled zjevné. Záleží totiž na řadě věcí, jako je typ zeminy, hloubka a šířka základů a materiál základů. Inspekce nemovitosti před koupí domu odhalí riziková řešení a poradí co dělat. Někdy stačí drobný stavební zásah, jindy je lépe dům nekupovat. Inspektoři Nemopas konzultují zdarma, dům prohlédnou už za tři tisíce korun.

Kdy hrozí problémy

Různé horniny mají různou únosnost a různě se stlačují při zatížení domem. Důležitou vlastností je rovněž jejich reakce na změny vlhkosti. Na vlhkost zeminy mohou mít vliv úpravy propustnosti povrchů kolem domu stejně jako nová výstavba v sousedství nebo globální klimatická změna. Chování zeminy pod domem může nepříznivě ovlivnit i zdánlivě nevinné zateplení podlahy na terénu. Nejcitlivější na změny teploty a vlhkosti jsou jílovité zeminy.

Základním projevem problémů se základy jsou trhliny v nosných i nenosných konstrukcích. Trhliny mohou podle šířky a rozsahu omezovat využívání obytných prostor a prostor přiléhajících k domu. Z trhlinami postižené konstrukce může opadávat povrchová úprava, což může u vyšších domů ohrozit zdraví a životy lidí, vybavení domu a ostatní konstrukce. Přes trhliny v obvodových stěnách v zimě táhne studený vzduch.

U pasivních trhlin a u aktivních trhlin malé šířky a rozsahu zřícení domu obvykle bezprostředně nehrozí. U rozsáhlejších aktivních trhlin v nosných konstrukcích může jít, z hlediska stability nosných konstrukcí, o velmi závažný problém. Dům nebo část domu se může i zřítit.  

Vysychání nebo smáčení půdy pod základy

Některé horniny se při vysychání smršťují, část domu na nich založená pak může poklesnout, naopak při namočení bobtnají a nadzvedávají základy. K vysychání a smáčení dochází při kolísání podzemní vody v horninách pod domem, velké množství vody mohou k domu přivádět nebo naopak od domu odvádět výkopy podzemního vedení event. podzemních staveb (tunel). Blízko pod povrchem terénu je obsah vody v hornině závislý na počasí, smršťování a bobtnání hornin tudíž značně ovlivňuje mělce založené objekty. Vysychání může způsobit také strom rostoucí blízko domu odebírající vláhu svými kořeny. Důsledkem změn objemu hornin od vysychání a smáčení je nerovnoměrné sedání domů a vznik trhlin v základech a ve stěnách, které na základech spočívají.

K vytvoření trhlin může dojít i na domech, které byly do té doby bez problémů. Změnu vlhkosti zeminy pod domem mohou způsobit dodatečné úpravy kolem domu, které vodu od domu odvádějí nebo naopak přivádějí. Příkladem jsou drenáže kolem domu, osazení stromů k domu, nové povrchové úpravy terénu nebo i nová studna, a to i u souseda.

Promrzání zeminy pod základy

Zemina vystavená mrazu mění svůj objem v důsledku zamrzání vody v pórech zeminy. Jak známo, mrznoucí voda zvětšuje svůj objem. U různých zemin se promrznutí uplatňuje do různé hloubky. Písčité zeminy reagují na mráz málo, jílovité výrazně. Promrzá-li zemina hlouběji, než je spodní úroveň základu (základová spára), dojde k nadzvedávání základu. Jestliže stavba nad základy nebude dostatečně tuhá, vytvoří se v jejích stěnách trhliny. 

Promrznout můžou základy neobývaných a nevytápěných domů, případně domů, do jejichž podlah byla doplněna tepelná izolace.

Minimální hloubka základů by měla být 1,2 m v jílovitých zeminách a 0,8 m v ostatních zeminách. Menší hloubku založení mohou mít monolitické základové desky.   

Jak se vyhnout problémům

Recept je poměrně jednoduchý. Před koupí nám zavolejte nebo napište. Zdarma poradíme, zda domu hrozí nějaké riziko. Pokud hrozí, nabídneme, služby inspekce nemovitostí Nemopas. Kontrola domu od Nemopasu vyjde podle velikosti domu a rozsahu kontroly od 3 do 16 tisíc korun.

24. 4. 2013  |
Autor: Ing. Lubomír Odehnal - hlavní inspektor nemovitostí Prahakontaktujte autora

Fotogalerie

Nemopas, Kupujete dům, tak pozor ať vám nespadne , Rodinný dům založený na jílovitých zeminách. Při rekonstrukci domu došlo k částečnému obnažení základů. Po vydatných deštích se roh domu náhle zřítil. Rodinný dům založený na jílovitých zeminách. Při rekonstrukci domu došlo k částečnému obnažení základů. Po vydatných deštích se roh domu náhle zřítil.
Nemopas, Kupujete dům, tak pozor ať vám nespadne , Dům se podařilo hasičům včas podepřít. Statik konstatoval, že dům není nutné bourat. Dům se podařilo hasičům včas podepřít. Statik konstatoval, že dům není nutné bourat.
Diskuse
PetrP 20.05.2013 13:00
Tak to je masakr. Myslíte, že by na to inspektor před koupí přišel?
Andrea 20.05.2013 17:08
Já myslím, že než se tohle stalo, musel ten dům vykazovat určité trhliny, podle který se problém dal tušit.
BorekH - Nemopas 24.05.2013 22:31
Ve starších domech většinou nějaké trhliny najdete, ale ne vždy hrozí podobný průšvih. Tady šlo o kombinaci mělkých základů a jílovitého podloží, které po dešti rozbředlo. Při inspekci kontrolujeme typ zemin, na kterých je dům založen a pokud to jsou jíly nebo spraše, tak zjistíme hloubku založení.
Vložit příspěvek:

Toto pole nevyplňujte:
Opište:849

Kontaktujte autora článku:


Toto pole nevyplňujte:
Opište:849