Děti si v Okále užívají formaldehydové království

V rámci studie koncentrací formaldehydu měříme po celé republice montované dřevostavby postavené do roku 1990. Aktuálně řešíme rodinný domek manželů Slováčkových v okrese Nymburku, kde byly limitní hodnoty překročeny téměř o 50%.

Domek je z provenience národního podniku Rudné doly Jeseník a byl postaven v roce 1974.V letech 2007 a 2008 byl domek zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a vyměněna okna za dřevěná eurookna s izolačními dvojskly.

Na měření koncentrací škodlivých látek spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem v Praze. Pro stanovení limitů koncentrace formaldehydu vycházíme z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Limitní hodnotu uvažujeme ve výši 60 μg/m3. V dětském pokoji rodinného domku manželů Slováčkových byla naměřena koncentrace formaldehydu 89,7 μg/m3, což představuje téměř 50% překročení stanoveného limitu. Protokol z měření najdete v příloze tohoto článku.

Koncentraci formaldehydu i dalších škodlivých látek ve vzduchu lze snížit dostatečným větráním nebo instalací speciálních absorpčních desek.

Autor: Petr Vencl kontaktujte autora